www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Ootepaviljoni hange

 

 
HANKETEADE
 
Konguta Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku osaleda Konguta valla Annikoru küla keskasula bussiootepaviljoni ehitaja leidmiseks korraldatud pakkumisel. Pakkumuse esitamise andmed, kord ja nõuded on järgmised:
 
Üldandmed
 
1.1.Ostja nimi ja andmed:                            Konguta Vallavalitsus
                                                                      Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa
                                                                       Tel. 7314433
                                                                       Faks 7457230
                                                                       E-post: vald@konguta.ee
 
1.2.Hankemenetluse eest vastutav isik:         Aivar Õun, tel. 7314430, e-post aivar@konguta.ee
 
1.3.Hanke  nimetus:               Annikoru küla keskasula bussiootepaviljoni rajamine.
 
1.4.Hankedokumendid  on:
       Käesolev hanketeade koos kõikide lisadega
       Kõik enne pakkumise esitamise tähtpäeva pakkujale saadetud dokumendid, millega on muudetud või selgitatud hanketeate nõudeid. Hankedokumentide osad täiendavad üksteist ja moodustavad tervikliku aluse pakkumuse koostamiseks. Ükskõik millises dokumendis märgitud nõue on pakkujale siduv.
 
1.5.Konfidentsiaalsus:                                  Ostja ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
1.6.Pakkumusi võetakse vastu kuni 8.oktoobrini 2010.a
1.7.Pakkujate kvalifitseerimise tingimused
 
 2.1.Pakkujale esitatavad üldised nõuded
2.1.1.    Pakkuja on tutvunud hanke pakkumise objektiga ja teostanud temale pakkumise koostamiseks vajalikke täiendavaid uuringuid iseseisvalt.
2.1.2.    Ostja ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.
2.1.3.    Objekti ülevaatusega ja vajalike uuringute teostamisega seotud kulud kannab Pakkuja.
 
 
Tehniline kirjeldus
 
3.1.Ootepaviljon paigaldatakse ehitaja poolt 5x5 mõõtmetega alusele. Ootepaviljon peab vastama järgmistele kriteeriumitele:
Seinakonstruktsioon palgist, katus puidust konstruktsiooniga, katus kaetud bituumensindliga, viimistluseks lina-tõrvaõli. Ootepaviljoni seinale on kinnitatud istepingid.
3.2.Pakkumine peab sisaldama ootepaviljoni transporti ja paigaldamist.
 
3.3. Töövõtja peab garanteerima teostatud tööde kõrge kvaliteedi ja ehitustöödele andma vastava garantii.
 
 
 
Hankelepingu tingimused
 
4.1.Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31.10.2010.a
 
Maksetingimused
 
5.1 Tasumine ehitustööde eest toimub vastavalt hankelepingus kokku lepitud tingimustele.
5.2 Maksmine toimub eesti kroonides. Maksed kiidab heaks ja teeb Ostja lõpetatud tööde või tööetappide eest akti ja arve alusel.
 
Hinnapakkumise esitamine
 
6.1.Hinnapakkumine esitatakse Eesti kroonides
6.2.Hinnapakkumises näidata eraldi käibemaks.
6.3.Hinnapakkumises näidata iga tööetapi tööd eraldi real. Välja tuua eraldi maksumus, käibemaks ja summa kokku.
 
 
Pakkumise esitamine
 
7.1.Pakumine tuleb esitada hiljemalt 08.10.2010 a. aadressile Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa või e-posti aadressile aivar@konguta.ee
 
7.2.Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega seotud kulud.
 
Selgitused
 
8.1.Hankedokumentide  sisu kohta saab selgitusi Konguta Vallavalitsusest.
Kontaktisikuks Aivar Õun, vallavanem, tel. 7314430, 56608548, fax 7457230 või e-post: aivar@konguta.ee
 
Pakkumiste võrdlemine ja hindamine
 
9.1.Ostja võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
9.2.Parimaks pakkujaks tunnistatakse pakkumuste hulgast tellijale kõige soodsam variant.

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230