www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Uuendatud muruniiduki hange

 

 
HANKETEADE
 
Konguta vallavalitsus kutsub Teid osalema Muruniiduk/Raideri hankes. Pakkumuse esitamise andmed, kord ja nõuded on järgmised:
 
Üldandmed
 
1.1.Hankija nimi ja andmed:                    Konguta Vallavalitsus
                                                                       Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa
                                                                       Tel. 731 4433
                                                                       Faks 745 7230
                                                                       E-post: vald@konguta.ee
 
1.2.Hanke eest vastutav isik: Aivar Õun, tel. 731 4430, e-post: aivar@konguta.ee
 
1.3.Hanke nimetus:                Muruniiduk/Raideri ostmine
 
1.4.Konfidentsiaalsus:           Hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
 
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused
 
2.1.Pakkujale esitatavad üldised nõuded
2.2.Pakkuja on tutvunud hanke pakkumisega ja teostanud temale pakkumise koostamiseks vajalikke täiendavaid uuringuid iseseisvalt.
2.3.Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.
 
Tehniline kirjeldus
 
3.1.Raideri mootorivõimsus peab olema alates 12-st hobujõust.
3.2.Niiduk peab olema neljarattaveoga.
3.3.Raideri lõikeseade peab olema vähemalt 94 cm.
3.4.Pakutud seade peab olema kõrge kvaliteediga.
3.5.Seadmetele peab kehtima vastav garantii.
3.6.Võib pakkuda ka demonstratsioon masinat, mida on kasutatud demodel või messidel.
 
Hankelepingu tingimused
 
4.1.Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud Pakkujaga hankelepingus sätestatud tingimustel.
4.2.Hankelepingu täitmise tähtaeg on 20. detsember 2010.a.
 
Pakkumuse maksumus
 
5.1.Hinnapakkumine esitatakse eesti kroonides.
5.2.Hinnapakkumises näidata seadme hind koos käibemaksuga ja ilma käibemaksuta.
5.3. Pakkumuses näidata koos hindadega Raiderile pakutavad lisaseadmed (käru, harjased, lõikeseade, lumesahk).

Pakkumuse esitamine

7.1.Pakumine tuleb esitada hiljemalt 14. detsembriks 2010 aadressile Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa või e-posti aadressile vald@konguta.ee
7.2.Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega seotud kulud.
 
Selgitused
 
8.1.Selgitusi saab Konguta Vallavalitsusest.
Kontaktisikuks vallavanem Aivar Õun, tel. 731 4430, 56608548, fax 745 7230 või e-post: aivar@konguta.ee.
 
Pakkumuste võrdlemine ja hindamine
 
9.1.Ostja võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
9.2 Hindamise aluseks on odavaim hind.
 
Pakkumuste tagasilükkamine
 
10.1.Hankijal on õigus lükata tagasi kõik Pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist juhul kui:
  • Ükski Pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks.
  • Kõik Pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.
  • Ükski pakkumus ei vasta hankija ootustele ja ei rahulda hankija soove.
 
 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230