www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Korteri remont

 

HANKETEADE

 

Konguta Vallavalitsus kutsub Teid osalema munitsipaalomandis oleva Annikoru 6 kortermaja korteri remondi hankes. Pakkumuse esitamise andmed, kord ja nõuded on järgmised:

 

Üldandmed

 

1.1.Hankija nimi ja andmed:                                       Konguta Vallavalitsus

                                                                       Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa

                                                                       Tel. 731 4433

                                                                       Faks 745 7230

                                                                       E-post: vald@konguta.ee

 

1.2.Hanke eest vastutav isik: Aivar Õun, tel. 731 4430, e-post: aivar@konguta.ee

 

1.3.Hanke nimetus:                Korteri remont

 

1.4.Konfidentsiaalsus:           Hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

 

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused

 

2.1.Pakkujale esitatavad üldised nõuded

2.2.Pakkuja on tutvunud hanke pakkumisega ja teostanud temale pakkumise koostamiseks vajalikke täiendavaid uuringuid iseseisvalt.

2.3.Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.

2.4. Pakkujal on üldehitustööde registreering MTR-is.

 

 Tehniline kirjeldus

 

3.1.Ehitusmaterjalid peavad olema uued.

3.2.Tööde orienteeruvad mahud ja materjalid on toodud lisas 1.

3.3. Remonttöödele peab olema vähemalt 2 aastane garantii.

 

Hankelepingu tingimused

 

4.1.Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud Pakkujaga hankelepingus sätestatud tingimustel.

4.2.Hankelepingu täitmise tähtaeg on 15. mai 2011.a.

4.3.Ostja jätab võimaluse teostada töid osalises mahus,  juhul kui pakkumus ületab ostja eelarvelisi vahendeid.

 

Pakkumuse maksumus

 

5.1.Hinnapakkumine esitatakse eurodes.

5.2.Hinnapakkumises näidata remonttööde  hind koos käibemaksuga ja ilma käibemaksuta.

5.3. Pakkumuses näidata remonditavate objektide (köök, toad, vannituba, koridor) materjal, tööde mahud ja hind.

5.4. Pakkumuses näidata ettemaks kui see on nõutav.

5.5 Pakkumuses tuua välja tööde teostamise aeg.

Pakkumuse esitamine

7.1.Pakumine tuleb esitada hiljemalt 08. aprill. 2011 aadressile Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa

 või e-posti aadressile vald@konguta.ee

7.2.Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega seotud kulud.

 

Selgitused

 

8.1.Selgitusi saab Konguta Vallavalitsusest.

Kontaktisikuks vallavanem Aivar Õun, tel. 731 4430, 56608548, fax 745 7230 või e-post: aivar@konguta.ee.

 

Pakkumuste võrdlemine ja hindamine

 

9.1.Ostja võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.

9.2 Hindamise aluseks on odavaim hind.

 

Pakkumuste tagasilükkamine

 

10.1.Hankijal on õigus lükata tagasi kõik Pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist juhul kui:

  • Ükski Pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks.
  • Kõik Pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.
  • Ükski pakkumus ei vasta hankija ootustele ja ei rahulda hankija soove.

 

 

 

LISA 1

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230