www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Viisjaagu-Järve kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

 

Konguta Vallavolikogu on 27.10.2011. otsusega nr 24 vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Viisjaagu-Järve maaüksuse (katastritunnus 33101:003:0600) detailplaneeringu Konguta vallas Vellavere külas  Vellavere külamaja rajamiseks. Planeeringuala suuruseks on 5393 m2. Planeeringu avalik väljapanek toimub 09.11.2011- 22.11.2011 Konguta vallamajas. Avalik arutelu toimub 23.11.2011 kell 10:00 Konguta vallamajas.

 

 

 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230