www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil

Viisjaagu-Järve kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

 

Konguta Vallavolikogu on 27.10.2011. otsusega nr 24 vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Viisjaagu-Järve maaüksuse (katastritunnus 33101:003:0600) detailplaneeringu Konguta vallas Vellavere külas  Vellavere külamaja rajamiseks. Planeeringuala suuruseks on 5393 m2. Planeeringu avalik väljapanek toimub 09.11.2011- 22.11.2011 Konguta vallamajas. Avalik arutelu toimub 23.11.2011 kell 10:00 Konguta vallamajas.

 

 

 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230