www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Annikoru avaliku parkla rajamine

 

HANKETEADE
 
Konguta Vallavalitsus kuulutab välja hanke Konguta vallas Annikoru külas avaliku parkla ehitustööde  teostaja leidmiseks.
Pakkumuse esitamise andmed,  kord ja nõuded on järgmised:
 
1. Üldandmed
 
1.1.Hankija nimi ja andmed:                         Konguta Vallavalitsus
                                                                       Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa
                                                                       Tel       731 4433
                                                                       Faks  745 7230
                                                                       E-post:  vald@konguta.ee
 
1.2.Hanke eest vastutav isik: Alser Kubja, ehitus-ja maanõunik, tel. 731 4434; 5143722; e-mail alser@konguta.ee
 
1.3.Hanke nimetus: Konguta valla Annikoru küla avaliku parkla ehitustööd
 
1.4.Konfidentsiaalsus: Hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
 

2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused
 
 2.1.Pakkujale esitatavad üldised nõuded
2.1.1.    Pakkuja on tutvunud hanke pakkumise objektiga ja teostanud temale pakkumise koostamiseks vajalikke täiendavaid uuringuid iseseisvalt.
2.1.2.    Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.
2.1.3.    Objekti ülevaatusega ja vajalike uuringute teostamisega seotud kulud kannab Pakkuja.
 
 
3. Tehniline kirjeldus
 
3.1.Konguta valla Annikoru küla avaliku parkla tehniline projekt on hanketeate lisas.
3.2.Tööde teostamise osas pidada kinni ehitustööde teostamisele esiatud nõuetest.
3.3.Töövõtja kohustub alustama eelnimetatud tööde teostamisega peale tellimist 3 (kolme)
     päeva jooksul.
3.3.Töövõtja peab garanteerima teostatud töödele kõrge kvaliteedi.
 
 
4. Hankelepingu tingimused
 
4.1.Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud Pakkujaga hankelepingus sätestatud tingimustel.
4.2.Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31.oktoober 2012 a.
4.3. Hankija jätab õiguse vajadusel hanke mahtusid vähendada.
 
 
 
 
 
5. Maksetingimused
 
5.1 Tasumine toimub vastavalt hankelepingus kokku lepitud tingimustele.
5.2 Maksmine toimub eurodes Maksed kiidab heaks ja teeb Ostja lõpetatud tööde või tööetappide eest akti ja arve alusel.
 
 

6. Pakkumuse maksumus
 
6.1.Hinnapakkumine esitatakse eurodes. Pakkumises esitada renoveeritavate teede kogumaksumus kokku ja eraldi maksumus iga tee kohta ning pakkumises peab olema selgelt arusaadav, kas maksumused on pakutud käibemaksuga või ilma ( soovitav mõlemad välja tuua).
 

7. Pakkumuse esitamine
 
7.1.Pakumine tuleb esitada hiljemalt 20.septembriks 2012 a. kella 16:30 aadressile Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa või e-posti aadressile vald@konguta.ee
 
7.2.Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega seotud kulud.
 

8. Selgitused
 
8.1.Selgitusi saab Konguta Vallavalitsusest.
Kontaktisikuks Alser Kubja ehitus ja- maanõunik, tel. 731 4434; 5143722; e-mail alser@konguta.ee
 
9. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine
 
9.1.Ostja võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
9.2.Edukaks tunnistatakse pakkumus, milles pakutud maksumus on soodsaim.

10. Pakkumuste tagasilükkamine
 
10.1.Hankijal on õigus lükata tagasi kõik Pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist juhul kui:
  • Ükski Pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;
  • Kõik Pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.
 
 
 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230