www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

 

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Tartumaal Konguta vallas Metsalaane külas Laanemäe (katastritunnus 33101:003:0045) kinnistul on algatatud Konguta Vallavaolikogu 31.05.2012.a otsusega nr 35 detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule rajada üksikelamu, viia läbi tehnovõrkude ja- rajatiste asukoha määramine ning  maasihtotstarbe liigi muutmine  elamumaaks.

Metsalaane külas Laanemäe kinnisasja detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 28. jaanuaril 2013 algusega kell 11.30 Konguta vallamajas (Annikoru küla, 61202).
Metsalaane külas Laanemäe kinnisasja detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Konguta Vallavalitsuses ja valla koduleheküljel http://www.konguta.ee/?page=160.

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230