www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

HAJAASUSTUSE TAOTLUSVOOR AVATUD!

Käivitub hajaasustuse programm

21.08.2013 

 23. augustil algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu ja Ülenurme vallas.

 Hajaasustusega maapiirkondades elavad lastega pered saavad taotleda toetust  majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusteks. 
 
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused, taotlusvormid jm vajalik info on kättesaadav kohalike omavalitsuste veebilehtedel ja Tartu Maavalitsuse veebilehel (tartu.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm).
 
Nõuetele vastavaid taotlusi võtavad vastu majapidamise asukohajärgsed vallavalitsused kuni 6. oktoobrini 2013. Täiendavat informatsiooni programmi ja taotlemistingimuste osas saab kohalikest omavalitsustest. 
Info ja kontakt: Riina Savisaar arendus-ja keskkonnanõunik tel: 731 4431/5081568, riina@konguta.ee.

Hajaasustuse programmi komisjon

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230