www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

2013.A HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TOETUSE SAAJAD

Toetuse saaja
Projekti nimetus
Projekti kogumaht
Toetuse suurus
Projekti eesmärgid ja tegevused
Projekti elluviimise algus ja lõppkuupäev
Eve Vulff
Kärsamäe talu puurkaevu rajamine
6 379
 
4252,80
Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku paigaldamine, pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee kvaliteedi analüüs.
25.11.2013-31.12.2014
Eveli Roosaar
Tartumaal Konguta vallas Karijärve külas Järve talus kanalisatsioonisüsteemi loomine
2011,90
1341,30
Reoveekäitlemiseks vajaliku kanalisatsioonisüsteemi ehitamine. Kanalisatsioonitoru ja septiku paigaldamine.
22.11.2013-31.08.2014
Janek Lepik
Kraavi kinnistu salvkaevu süvendamine
1094
729,37
Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks salvkaevu süvendamine/puhastamine, vee kvaliteedi analüüs.
25.11.2013-31.10.2014
Aire Reenumägi
Soo talu salvkaevu rajamine
3256
2170
Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks salvkaevu rajamine, vee kvaliteedi analüüs.
25.11.2013-25.11.2014
Anu Uibo
Jasso talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine
3834
2556
Reoveekäitlemiseks vajaliku kanalisatsioonisüsteemi ehitamine.Kanalisatsioonitorustiku ja imbsüsteemi rajamine.
01.12.2013-01.03.2015

 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230