www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Hajaasustuse veeprogramm 2008

Konguta Vallavalitsus teatab.

Algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt kuni 01. augustini 2008.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega piirkondades majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamine või parandamine. Toetust saab taotleda vaid olemasolevatele majapidamistele.

Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kes elab taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses (omab sissekirjutust) hiljemalt alates 01.01.2008, ja mittetulundusühing või sihtasutus, mille tegevusalaks on elanike või oma liikmete joogiveega varustamine.

Abikõlblikud on hoonetevälise joogivee süsteemi (edaspidi veesüsteem) rajamisega seotud tegevused:

• Kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ning puhastamine;
• Olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine või olemasoleva joogiveetorustiku rekonstrueerimine;
• Kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas vajalike elektritööde teostamine;
• Rajatud hooneväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
• Vanade puurkaevude tamponeerimine;
• Vee kvaliteedi analüüs.

Kolmandiku tööde maksumusest peab kandma taotleja. Toetuse suurus ühe majapidamise puhul on kuni 100 000 krooni. Projekti elluviimise maksimaalne kestvus on 12 kuud. Taotlus tuleb esitada paberkandjal ja allkirjastatuna.

Enne, kui hakkate taotlemiseks vajalikke dokumente täitma, lugege kindlasti läbi ka Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument http://www.eas.ee/?id=4115 ning Hajaasustuse veeprogrammiga seotud failid ja viited.
 

Programmdokument
Programmdokumendi muutmine regionaalministri 17.07.2008 käskkirjaga nr 91

Taotluse vorm 
Taotluse lisa vorm

Taotluse hindamise metoodika

Veeprogrammi aruande vorm

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajad 2008. aastal


Lisainfo:
Raimo Raudik
raimo@konguta.ee
731 4431

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230