www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Konguta valla kergliiklustee ehitamine

Seletuskiri: Tehniline projekt

  1. Ristmike ja mahasõitude ehitusmahud
  2. Kergliiklustee ehitusmahud
  3. Teekattemärgistus
  4. Liiklusmärkide paigaldamine
  5. Aiad
  6. Puude ja võsa eemaldamine
  7. Kaitsetorud
  8. Truupide mahutabel
  9. Katendi tüübid
  10. Künnis

Kululoend

Konguta kergliiklustee asukohaskeem


Konguta kergliiklustee asendiplaan PK0+00...4+00
Konguta kergliiklustee asendiplaan PK4+00...8+25
Konguta kergliiklustee asendiplaan PK8+00...12+25
Konguta kergliiklustee asendiplaan PK11+25...15+00
Konguta kergliiklustee asendiplaan PK14+50...18+25


Konguta kergliiklustee pikiprofiil PK0+00...4+00
Konguta kergliiklustee pikiprofiil PK4+00...7+75
Konguta kergliiklustee pikiprofiil PK7+75...11+50
Konguta kergliiklustee pikiprofiil PK11+50...15+25
Konguta kergliiklustee pikiprofiil PK15+00...18+85


Konguta kergliiklustee lõiked
Konguta kergliiklustee lõiked
Konguta kergliiklustee lõiked
Mahasõidu tüüpp I ja II

Hankedokumendid leitavad  https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing,filter.$Form.sdirect

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230