www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Kodanike vastuvõtu aeg vallavalitsuses on muutunud

Alates 14. juunist 2016  kodanike vastuvõtu aeg vallavalitsuses

TEISIPÄEVITI  kell 9.00 - 16.00.

Lisaks toimub kodanike vastuvõtt ka muul tööajal,  kui see on kokku lepitud või kui ametnik viibib vallamajas ja ei ole muude tööülesannetega hõivatud (nt koosolek, nõupidamine vms).

Vallavalitsuse tööaeg tööpäeviti kell 8.00 - 16.00, lõuna 12.00 - 12.30

 

Alus: vallavanema 13.06.2016 käskkiri nr 15-1.3/3 "Töökorralduse reeglite kehtestamine".

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230