www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Tartu maakonna kaitsealuste looduse objektide kaitse alt väljaarvamine

 

 Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 31. oktoobri 2016. a käskkirjaga nr 1075 on algatatud määruse

„Pärnu ja Tartu maakonna kaitsealuste looduse üksik objektide kaitse alt väljaarvamine”

menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja, ekspertiisi ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Pärnu kontoris (Roheline 64, tuba 219) ja Lõuna regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14, tuba 205) ajavahemikus 14.11-2.12.2016.

Keskkonnaamet ootab teie põhjendatud ettepanekuid ja arvamusi kaitse-eeskirja täiendamiseks kuni 2.12.2016 e-posti aadressil louna@keskkonnaamet.ee või eelnimetatud postiaadressidel.

 Kui objektid arvatakse kaitse alt välja, siis muutub kehtetuks kaitsekord (piirangud) ja objekti ümbritsenud piiranguvöönd ning lõpeb maamaksu soodustus.

 Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkt 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

 Täiendav info telefonil 5336 5805 Maris Paju või e-posti aadressil louna@keskkonnaamet.ee.

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230