www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Konguta valla elanike küsitlus Nõo valla liitmisest ühineva Elva vallaga

Konguta valla elanike küsitlus

 

Vabariigi Valitsus on esitanud Konguta Vallavolikogule arvamuse avaldamiseks eelnõu, mille kohaselt vabatahtlikult ühinenud Elva linna ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallaga soovitakse ühendada Nõo vald.

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldab Tartu Maavalitsus küsitluse.

Oma arvamust saavad Konguta valla elanikud avaldada reedel, 26.05 kell 8.00-16.00 ja pühapäeval, 28.05 kell 10.00-18.00 Annikoru külas Konguta Rahvamajas asuvas küsitluspunktis.

Arvamust saab avaldada ka elektroonilisel küsitlusel, mis toimub reedel, 26.05 kell 8.00-20.00 veebikeskkonnas VOLIS. Küsitlusel osalemiseks tuleb siseneda Tartu Maavalitsuse veebilehele www.tartu.maavalitsus.ee

Juhul kui ei ole võimalik terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel küsitluspunkti tulla, on võimalik esitada taotlus küsitlussedelite kodus täitmiseks. Taotlus tuleb esitada 28. maiks hiljemalt kell 15.00, telefon 506 9817.

Küsitlusel osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!
 

 

E-küsitlus: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13120

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230