www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Kongut valla soojamajanduse arengukava eelnõu avalik väljapanek

Konguta Vallavalitsus paneb avalikule väljapanekule Konguta valla soojusmajanduse
arengukava 2017-2027 11.09.-25.09.2017.
 

Ettepanekud ja märkused esitada hiljemalt 25.09.2017.a.

Soojamajanduse arengukava fail

 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230