www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Talihooldustööd 2009/2010 aasta talvel

 

Konguta Vallavalitsus ootab pakkumisi talihooldustööde (lumetõrje) teostamiseks Konguta valla haldusterritooriumil.
Talihoolet vajavate teede kogupikkus on ca 96 km ja nende paiknemise kohta saab ülevaate Konguta valla üldplaneeringu põhikaardilt (http://www.konguta.ee/pages/files/planeeringud/uldplaneering/pohikaart.pdf) või vallavalitsusest.
Pakkumisi võib esitada nii valla üksikute piirkondade kui kogu valla territooriumi kohta. Huvitatud isikutel palume esitada Konguta Vallavalitsusele pakkumised, milles ära näidata andmed kasutatava tehnika ja soovitavalt selle jõudluse kohta , ühikuhinnad (krooni/tunnis, krooni /km) ning soovitav talihoolde tegemise piirkond ja kilometraa¸. Sobivuse korral sõlmitakse pakkuja ja Konguta Vallavalitsuse vahel leping talihooldustööde teostamiseks 2009/2010 talveperioodiks.
Pakkumised lepingulisteks talihooldustöödeks esitada hiljemalt 10.12.2009. Lisainformatsiooni annab vallavanem Aivar Õun, tel. 7314430, 56608548, E-post aivar@konguta.ee.
 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230