www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Vallavalitsuse teated

5. detsember 2017 Ohtlike jäätmete kogumistiir 15.detsember 2017.a.
11. september 2017 Kongut valla soojamajanduse arengukava eelnõu avalik väljapanek
11. juuli 2017 Konguta Raamatukogu uued lahtioleku ajad alates 01.09.2017
24. mai 2017 Konguta valla fassaadid ja piirdeaiad korda
27. jaanuar 2017 VVV matkasarjad 2017 aastal
23. november 2016 Alkoholi liigtarvitamise ennetuskampaania "Vähem on parem"
16. november 2016 Tartu maakonna kaitsealuste looduse objektide kaitse alt väljaarvamine
21. september 2016 KONGUTA VALLA ÕHTUSED TREENINGUD!
14. september 2016 Eesti metssigade seas levib sigade Aafrika katk
27. juuni 2016 Töövõimet hindab 1. juulist töötukassa
15. juuni 2016 Kodanike vastuvõtu aeg vallavalitsuses on muutunud
30. mai 2016 Taotle toetust erametsa hoolduraie ja taastamiseks
20. aprill 2016 HALDUSREFORMI FOORUMI OTSEÜLEKANNE
22. märts 2016 Hajaasustuse programm 2016 taotlusvoor on avatud
27. november 2015 Abivahendite süsteemi korraldus
18. juuni 2015 Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2015
20. aprill 2015 Istumine teeb südamele liiga – istumine on uus suitsetamine!
2. aprill 2015 HAJASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2008-2014.A.
17. märts 2015 11. veebruarist 2015 saab kutsuda politseid hädaabinumbrilt 112
8. juuli 2014 Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2014
27. märts 2014 HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSVOOR AVATUD!!
18. detsember 2013 HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TOETUSE SAAJAD 2013.A.
22. november 2013 2013.A HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TOETUSE SAAJAD
23. august 2013 HAJAASUSTUSE TAOTLUSVOOR AVATUD!
12. august 2013 Osale hajaasustuspiirkonna reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuringus ja inventariseerimises!
8. juuli 2013 AVANEMAS HAJAASUSTUSE PROGRAMM!
11. juuni 2013 VAJADUSPÕHINE PERETOETUS
17. jaanuar 2013 Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu
4. aprill 2012 Vabatahtlikest koosnev päästekomando otsib liikmeid!
7. november 2011 Viisjaagu-Järve kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
26. august 2011 Detailplaneeringu algatamine Teeotsa kinnistul
4. aprill 2011 Detailplaneeringu algatamine
7. jaanuar 2011 Detailplaneeringute teated
21. oktoober 2010 Kentsi paisjärve materjalid
10. august 2010 Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajad 2010.a
4. detsember 2008 Üldplaneering

Kultuuri- ja spordiuudised

21. oktoober 2015 Konguta valla terviseprofiil
2. oktoober 2015 Maavanema tervitus
10. oktoober 2009 Konguta rahvamaja koduleht

Erateated

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230