www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
2017. aastal
2015. aastal
2014. aastal
2013. aastal
2011. aastal
2010. aastal
2009. aastal
2008. aastal
2007. aastal
2006. aastal
2005. aastal
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Ametnike ja hallatavate asutuste juhtide palgad 2011. aastal

Avalike teenistujate palgaandmed
Maksmise alus: Volikogu määrus nr. 30, 06.10.2010

nimi töötasu kogusumma periood
Õun Aivar, vallavanem  14 268  14 268  01.01.2011-31.12.2011
Laks Heldi, vallasekretär  11 003  11 003  01.01.2011-31.12.2011
Visk Elina, finantsjuht  8 358  8 358  01.01.2011-31.12.2011
Peri Elle, raamatupidaja  10 318  10 318   01.01.2011-31.12.2011
Kasetalu Elo, sotsiaalnõunik  10 558  10 558   01.01.2011-31.12.2011
Krause Kaido, maanõunik  5 439  5 439   01.01.2011-31.12.2011
Savisaar Riina,arendus-ja keskkonna nõunik  11 274  11 274  01.01.2011-31.12.2011

Volikogu liikmete tasu
 Maksmise alus: Volikogu otsus nr.30, 06.10.2010

nimi, amet tasuliik tasu kogusumma periood
Kurg Harald, volikogu esimees Volikogu tööst osavõtt 623 01.01.2011-30.06.2011
Lamp Jüri, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt  112 01.01.2011-30.06.2011
Külaots Meelis, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 141 01.01.2011-30.06.2011
Meesak Märt, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 160 01.01.2011-30.06.2011
Värv Priit, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 179 01.01.2011-30.06.2011
Vutt Albert, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 141 01.01.2011-30.06.2011
Kasetalu Agu, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 141 01.01.2011-30.06.2011
Ilp Alar, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 236 01.01.2011-30.06.2011
Pihlap Raimond, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 141 01.01.2011-30.06.2011

Maksmise alus: Volikogu otsus nr.2, 14.07.2011

nimi, amet tasuliik tasu kogusumma periood
Sanin Jüri, volikogu esimees Volikogu tööst osavõtt 1 430 01.07.2011-31.12.2011
Aruots Meelika, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 210 01.07.2011-31.12.2011
Hanni Toomas, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 240 01.07.2011-31.12.2011
Järvala Hellika, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 280 01.07.2011-31.12.2011
Kasesalu Kaupo, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 280 01.07.2011-31.12.2011
Korol Külli, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 300 01.07.2011-31.12.2011
Ott Margit, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 320 01.07.2011-31.12.2011
Puidak Eha, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt

310

01.07.2011-31.12.2011
Tobra Juhan, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 210 01.07.2011-31.12.2011
  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230