www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
2013
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

20.10.2013 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel http://www.vvk.ee.

ERR pakub kandidaatidele esinemisvõimaluse
ERR pöördumine
Salvestuste ajagraafik
Kohalike omavalitsuste volikogude valimiskampaania kajastamise kord
KKK kandidaatidele

Konguta vallas volikogu valimiste läbiviimiseks valimisjaoskonna moodustamine
Konguta Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
Konguta valla valimiskomisjoni asukoha määramine
Konguta valla valimiskomisjoni moodustamine
Konguta valla valimiskomisjoni moodustamine

Konguta valla Valimiskomisjoni otsused
nr 1 - Konguta valla valimiskomisjoni aseesimehe valimine
nr 2 - Konguta valla valimiskomisjoni tööaja määramine
nr 3 - Valimisliidu registreerimine
nr 4 - Valimisliidu registreerimine
nr 5 - Kandidaatide registreerimine
nr 6 - Volikogu liikmete registreerimine
nr 7 - Asendusliikmete registreerimine
nr 8 - Lisamandaatide registreerimine
nr 9 - Vallavolikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine
nr 10 - Konguta vallavolikogu esimehe valimise tulemuse kindlakstegemine
nr 11 - Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

 

 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230