www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Antud leheküljel avaldatakse haldusreformiga seotud materjalid

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Puka, Rannu, Rõngu valla ühinemisleping

Lisa 1. Seletuskiri
Lisa 2. VALLA kaart mõõtkava 1:50 000
Lisa 3. Investeeringute kava
Lisa 4. Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava
Lisa 5. Piirkonnakogu moodustamise põhimõtted ja võimalikud funktsioonid
Lisa 6. Elva linna auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 7. Konguta valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 8. Palupera valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 9. Puhja valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 10. Puka valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 11. Rannu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 12. Rõngu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
 

Pressiteade

Konguta Vallavolikogu on võtnud vastu otsuse 27.01.2016.a nr 80 Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine.

Elva linna ettepaneku alusel on alustatud läbirääkimisi Puka, Palupera, Rannu ja Rõngu vallaga ning Elva linnaga.

09.03.2016 koosolekul osalejate nimekiri

09.03.2016 koosoleku protokoll

09.03.2016 Elva linnapea ettekanne

Järgmine kohtumine toimub 05.04.2016.a kell 14:00 Rannu Rahvamajas

05.04.2016 koosolekul osalejate nimekiri

05.04.2016 koosoleku protokoll

Konguta Vallavolikogu otsus 4.aprill 2016 nr 97

27.04.2016 koosoleku protokoll

Täiendav info http://elva.kovtp.ee/haldusreform

HALDUSREFORMI FOORUMI OTSEÜLEKANDE LINK

http://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2

Ühinemisläbirääkimiste rahvaküsitlus - Elva linn, Konguta, Palupera, Puhja, Puka, Rannu ja Rõngu vald

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230