www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Konguta Kool
Raamatukogu
Rahvamaja
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse
Konguta valla asutus "Konguta Kool"
             
Registrikood: 75023622
Aadress: Annikoru küla, Konguta Kool 61202, Konguta vald, Tartumaa
Tegevusala: haridusstandardiga ette nähtud kohustusliku alghariduse omandamise võimaldamine
Moodustatud: Tartu Maakonnavalitsuse määrusega nr 217; 14.08.1991.a.
Põhimäärus: kinnitatud Konguta Vallavolikogu määrusega nr 49; 7.03.2005.a.
Ühe õpilase kohta on arvestatud tegevuskuluks 2007. aastal 1322 krooni kuus.
Ühe lapse kohta on arvestatud tegevuskuluks 2007. aastal 2585 krooni kuus.
Kooli juhataja: Liina Tamm
Telefon: 745 9690
Kodulehekülg: http://kool.konguta.ee
  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230