www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Sportimisvõimalused
Toimunud üritused
Spordihalli sisekord
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

KONGUTA KOOLI SPORDIHALLI SISEKORRA EESKIRI

1.      Konguta Kooli spordisaal on mõeldud sportlikuks tegevuseks.

2.      Pea kinni väljakuulutatud treeningaegadest (vt. treeningtabelit LISA 1). Treeningud Konguta Kooli spordihallis on valla kodanikele tasuta v.a mõningad tasulised treeningud.

Treeninggrupi tegevuse eest spordisaalis ja koolimajas vastutab grupivanem (täisealine avalduse esitaja). Treeninggrupi miinimumkoosseisuks on 4 liiget.

3.      Spordisaali sisene ainult sisejalanõudes.

4.      Kasuta seadmeid ja inventari vastavalt nende kasutusotstarbele. On lubatud kasutada isiklikke spordivahendeid.

5.       Ära sega teisi treenijaid. Ebaviisakalt käituvaid ja korrale mittealluvaid isikuid on spordihalli  komandandil õigus koolimajja mitte lubada.

6.      Pärast treeningu lõppu korrasta treeningpaik, kõik vahendid aseta tagasi oma kohtadele.

7.      Kogemata rikutud või lõhutud inventarist teata kohe ja lepi kokku heastamine.

8.      Kui märkad saalis midagi ebaharilikku (inventaririket, huligaansust vms), siis teata sellest koheselt spordihalli komandandile.

9.      Riietumiseks ja pesemiseks kasuta ettenähtud riietusruumi. Oma riiete ja asjade eest vastutab igaüks ise.

10.  Hoia saalis ja abiruumides puhtust ja korda.

11.  Spordisaalis on söömine ja magusate jookide joomine keelatud.

12.  Koolimajas ja koolimaja ümbruses ei suitsetata ega tarbita alkohoolseid jooke. Joobes isikuid koolimajja ega spordisaali ei lubata.

13.  Spordiürituse korraldamiseks  spordisaalis väljaspool treeningaegu tuleb esitada kirjalik sooviavaldus vallavalitsusele . Avalduses märkida ürituse eesmärk, toimumise aeg  ja täisealise vastutava isiku kontaktandmed. Väljaspool treeningaega korraldatava ürituse eest tuleb tasuda 10 €  tunnis.

 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230