www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Kommunaalteenused
Hajaasutuse programm
Hulkuvad loomad
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Konguta valla jäätmekäitlus! 


KUIDAS PRÜGI SORTEERIDA?  http://www.envir.ee/ahi/

Lähtuvalt jäätmeseadusest ja Konguta valla jäätmehoolduseeskirjast peab iga jäätmevaldaja oma prügi käitlema vastavalt ettenähtud korras. Kuna segaolmejäätmeid ei tohi enam sorteerimata prügilatesse ladestada, siis tuleb jäätmeid koguda liigiti. Eraldi peaks koguma vähemalt: paberi ja papi, pakendid, biolagunevad aia-ja haljastusjäätmed ning ohtlikud jäätmed.

1. Paber ja papp (2,5m3 )
 

Kogumismahutisse sobivad:
• Ajalehed, ajakirjad, bro¸üürid, kataloogid, reklaamlehed, vihikud
• Paberist karbid, kotid (suhkru, -leivakott, tordikarp, kinkekarp, pesupulbrikarp)
• Kirjaümbrikud, kirjalehed, jõupaber, trükilehed
• Raamatud (kaaned eraldatud)

Kogumismahutisse ei sobi:
• Määrdunud ja vettinud papp ja paber
• Papp ja paber, mis sisaldab muud materjali nt. fooliumi
• Kasutatud pabernõud ja papptopsid
• Kopeerpaber
• Vahtplast
• Jäätise -ja kommipaberid
• Joogikartong
• Ehituspaber

Paigaldatud kogumismahutid:

Annikorus, kaupluse esisel platsil.

2. Segapakend (2,5m3)

Plast-, klaas, metallpakendid ja joogikartong asetataks ühte kogumisvahendisse. Pakendid peavad olema puhtad ja vajadusel loputatud.

Kogumismahutisse sobivad:
Plastist joogipudelid, kanistrid, jogurtitopsid,võikarbid, õli -,ketsupi - majoneesipudelid, kosmeetika-, ja hooldustoodete pakendid (šampooni pudelid), salatikarbid, kilekotid, plastkotid, muud puhtad plastpakendid, värvitust –ja värvilisest klaasist pudelid ja purgid, muud värvitust-ja värvilisest klaasist pakendid (siirupi- ja õlipudel), muud puhtad klaaspakendid, alumiiniumist ja plekist joogipurgid,toidu –ja joogipakendite metallkaaned ning korgid, puhtad konservipakendid, muud puhtad metallpakendid, tühi ja puhas joogikartong (piima-, jogurti-ja mahlapakendid).

Kogumismahutisse ei sobi:
Kummist tooted, ohtlike ainete pakendid, plastist mänguasjad, kasutatud mähkmed, akna- ja lehtklaas, valgustuspirnid, peegelklaas, ohtlike ainete pakendid (lahustipudelid), aerosoolipakendid (õhuvärskendi, juukselaki, vahukoore pakendid), määrdunud ja pooleldi täis pakendid. 

Paigaldatud kogumismahutid:
Annikorus, kaupluse esisel platsil
Konguta kortermajade juures
Erumäe kortermajade juures
Mäeotsa-Ropka kortermajade juures
Konguta kooli juures
Kobilu kortermajade juures
Annikoru kortermajade juures (vana katlamaja kõrval)
Kurelaane kortermaja juures
Metsalaane külas (Elva-Puhja maantee, enne Elvasse sissesõitu)


Taaskasutatavate jäätmete põhjalikuma sorteerimisjuhendi leiab aadressilt: http://www.ragnsells.ee/public/files/sorteerimisjuhend_eesti.pdf  

3. Biolagunevad aia-ja haljastusjäätmed- aedade ja haljasalade hooldamsiel tekkinud biolagunevad jäätmed (rohi, lehed, oksad) tuleks võimaluse korral kompostida.
 


4. Ohtlikud jäätmed
- saab üle anda vallas korraldatavatel kogumisaktsioonidel (kevadel ja sügisel) ning ette registreerimisel (tel. 731 4431) Annikorus endise katlamaja juures.
ohtlikud jäätmed:
pliiakud
patareid
värvi-, laki- ja lahustijäätmed (vedelad)
värvi, lakijäätmed (tahked)
õlijäätmed (vedelad)
õlijäätmed (tahked)
õlifiltrid
päevavalguslambid
suuregabariidiline kodutehnika (TV, kuvar)
suuregabariidiline kodutehnika (külmikud)
tahmakassetid
ravimid
teravad ja torkivad esemed
mürkkemikaalid ja teised kemikaalid
tulekustutid
elavhõbe ehedal kujul
 

5. Kasutatud patareide kogumiskast:
Annikoru kaupluses ja Vallavalitsuses.

Lugupeetud valla kodanikud, palume Teil tutvuda valla jäätmehoolduseeskirjaga ja korraldada oma jäätmemajandus vastavalt eeskirjale. 
http://www.konguta.ee/pages/files/korrad/jaatmehoolduseeskiri.pdf 
 

 
 
MEELDETULETUS
 
Viimane aeg pühkida korstnad!
 
Kütteperiood on algamas ning viimane aeg pühkida korstnad ja korrastada kütteseadmed.
Oluline on kogu küttesüsteem kriitilise pilguga üle vaadata – ega kuskilt suitsu sisse ei aja, et lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ega korstnates poleks pragusid. Samuti tuleb kontrollida, ega korsten pole pigitunud, kas tahmaluugid on kindlalt kinni. Aastaringse puiduga kütmise korral tuleb kütteseadet ja lõõre puhastada kaks korda, hooajaliselt kasutatavaid üks kord enne kütteperioodi algust ja gaasikütteseadmeid üks kord aastas.
Pühkimata korstnalõõrides süttinud tahm kuumutab korstna üles, leegid tungivad pragudest välja ning tuleõnnetus on möödapääsematu. Et tulekahju ära hoida peab ahju ja korstnat järjepidevalt hooldama.
 
 
 
 
HEAKORD:
Lugupeetud Konguta valla elanikud!

Kevade saabumise ja lume sulamisega hakkab ilmnema üha rohkem tõsiasi, et prügi ei suudeta siiski selleks ettenähtud kohta toimetada. Prügi on visatud selleks mitte ettenähtud kohtadesse –majade ümbrustesse, kraavidesse, teede äärtesse, parkidesse, haljasaladele, metsaalustele jne.
Iga inimene on kohustatud oma prügi andma üle jäätmevedajale ning lisaks sorteerima taaskasutatavad (metall, -klaas, -plastik, -paber, papppakendid- nende jäätmeliikide jaoks on paigaldatud kogumiskonteinerid Annikoru asulas kaupluse ees, valla esisel platsil, Mäeotsa-Ropkal, Kobilus, Väike-Kongutas, Erumäe kortermajade juures), põletamiskõlblikud materjalid (immutamata puit, kiletamata paber),biolagunevad jäätmed (oksad, lehed, haljastusjäätmed jne. kompostima omal kinnistu kui see on võimalik) ning ohtlikud jäätmed (pliiakud, patareid, värvi-, laki- ja lahustijäätmed (vedelad) värvi, lakijäätmed (tahked), õlijäätmed (vedelad), õlijäätmed (tahked), õlifiltrid päevavalguslambid, suuregabariidiline kodutehnika (TV, kuvar), suuregabariidiline kodutehnika (külmikud), tahmakassetid, ravimid, teravad ja torkivad esemed, mürkkemikaalid ja teised kemikaalid
tulekustutid, elavhõbe ehedal kujul. Kogumispunkt asub Annikorus vanas katlamajas. Ohtlikke jäätmeid saab üle anda ette teatades tel:731 4431; 5081568). 

 
 

  

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230