www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
2017. aastal
2015. aastal
2014. aastal
2013. aastal
2011. aastal
2010. aastal
2009. aastal
2008. aastal
2007. aastal
2006. aastal
2005. aastal
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Ametnike ja hallatavate asutuste juhtide palgad 2006. aastal

 

Põhipalk

Lisatasu

Kokku

Vallavanem
Agu Kasetalu

16000.-

0

16000.-

Abivallavanem
Raimo Raudik

13000.-

0

13000.-

Vallasekretär
Elvi Saar

11800.-

0

11800.-

Pearaamatupidaja
Elle Peri

11500.-

0

11500.-

Konsultant
Lea Lepik

9000.-

0

9000.-

Sotsiaalnõunik
Elo Kasetalu

11000.-

0

11000.-

Maanõunik
Mati Jääger

11000.-

0

11000.-

Konguta Kooli juhataja
Liina Tamm

9684.-

2787.-

12650.-

Konguta Raamatukogu juhataja
Õilme Kasetalu

7000.-

0

7000.-

Konguta Rahvamaja juhataja
Meelis Külaots

7000.-

0

7000.-

Konguta vallavolikogu liikmete hüvitised

 

Põhipalk

Lisatasu

Kokku

Jüri Lamp
alates 27.11.2005

6400.-

0

6400.-


Konguta vallavolikogu komisjoni esimehe hüvitis
makstakse välja komisjoni töö korraldamise eest
Revisjonikomisjoni esimees Märt Meesak 100 krooni
Eelarve- ja arengukomisjon Jüri Lamp 100 krooni
Kultuuri- ja spordikomisjon Aire Rõmmel 100 krooni
Keskkonna- ja maaelukomisjon Priit Värv 100 krooni
Hariduse- ja sotsiaalkomisjon Liina Tamm 100 krooni
Konguta vallavolikogu liikme hüvitis 400 krooni, makstakse välja volikogu istungist osavõtu eest.
Volikogu liige Liina Tamm on määranud hüvitise saajaks Konguta Kooli arengufondi.

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230