www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
2017. aastal
2015. aastal
2014. aastal
2013. aastal
2011. aastal
2010. aastal
2009. aastal
2008. aastal
2007. aastal
2006. aastal
2005. aastal
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Ametnike ja hallatavate asutuste juhtide palgad 2007. aastal

Avalike teenistujate palgaandmed
Maksmise alus: Volikogu määrus nr. 29, 11.12.2006

Nimi, amet

Töötasu

Staazitasu

Lisatasu

kogusumma

Periood

Kasetalu Agu, vallavanem 179 382 23 018 36 800 239 200 01.01.2007-31.12.2007
Raudik Raimo, abivallavanem 140 577 3 042 27 300 170 919 01.01.2007-31.12.2007
Peri Elle, pearaamatupidaja 128 793 16 682 26 450 171 925 01.01.2007-31.12.2007
Saar Elvi, vallasekretär 124 136 15 882 27 140 167 158 01.01.2007-31.12.2007
Lepik Lea, konsultant 100 128 8 772 19 800 128 700 01.01.2007-31.12.2007
Kasetalu Elo, sotsiaalnõunik 122 750 10 350 24 200 157 300 01.01.2007-31.12.2007
Jääger Mati,maanõunik 121 700 3 700 23 100 148 500 01.01.2007-31.12.2007

Volikogu liikmete tasu
Maksmise alus: Volikogu määrus nr. 04, 21.11.2005
 

Nimi, amet

Tasuliik

Tasu kogusumma

Periood

Lamp Jüri, volikogu esimees Volikogu tööst osavõtt 78 000 01.01.2007-31.12.2007
Aruots Meelika, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 3 200 01.01.2007-31.12.2007
Liivsoo Jüri, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 1 200 01.01.2007-28.02.2008
Külaots Meelis, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 4 400 01.01.2007-31.12.2007
Meesak Märt, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 5 200 01.01.2007-31.12.2007
Tuul Mihkel, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 4 000 01.01.2007-31.12.2007
Rõmmel Aire, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 5 600 01.01.2007-31.12.2007
Sanin Jüri, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 2 800 01.04.2007-31.12.2007
Tamm Liina, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 1 600 01.01.2007-31.12.2007
Värv Priit, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 5 200 01.01.2007-31.12.2007

Valla hallatavate asutuste juhtide palgaandmed
Maksmise alus: Volikogu määrus nr. 34, 29.01.2007

Nimi, amet

Töötasu

Lisatasu

Tasu kogusumma

Periood

Külaots Meelis, rahvamaja juhataja 84 700 7 700 92 400 01.01.2007-31.12.2007
Kasetalu Õilme, raamatukogu juhataja 83 600 7 600 91 200 01.01.2007-31.12.2007
Tamm Liina, kooli juhataja 152 794 10 850 163 644 01.01.2007-31.12.2007

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230