www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
2017. aastal
2015. aastal
2014. aastal
2013. aastal
2011. aastal
2010. aastal
2009. aastal
2008. aastal
2007. aastal
2006. aastal
2005. aastal
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Ametnike ja hallatavate asutuste juhtide palgad 2008. aastal

Avalike teenistujate palgaandmed
Maksmise alus: Volikogu määrus nr. 57, 17.12.2007

Nimi, amet Töötasu Staazitasu Puhkuset. kogusumma Periood
Kasetalu Agu, vallavanem 192 000 28 800 18 400 239 200 01.01.2008-31.12.2008
Raudik Raimo, abivallavanem 172 600 8 580 15 015 196 195 01.01.2008-31.12.2008
Saar Elvi, vallasekretär 172 359 15 210 14 927 202 496 01.01.2008-30.09.2008
Laks Heldi, vallasekretär 55 673 0 0 55 673 08.09.2008-31.12.2008
Visk Elina, finantsjuht 140 524 15 736 14 520 170 780 01.02.2008-31.12.2008
Peri Elle, raamatupidaja 137 667 17 031 12 650 167 348 01.01.2008-31.12.2008
Lepik Lea, konsultant 115 751 9 494 10 890 136 135 01.01.2008-31.12.2008
Kasetalu Elo, sotsiaalnõunik 148 820 11 900 13 310 174 030 01.01.2008-31.12.2008
Jääger Mati,maanõunik 147 137 6 323 12 705 166 165 01.01.2008-31.12.2008
Savisaar Riina,keskkonnaspets. 57 913 0 0 57 913 27.07.2008-31.12.2008

Volikogu liikmete tasu
Maksmise alus: Volikogu määrus nr. 57, 17.12.2007

Nimi, amet Tasuliik Tasu kogusumma Periood
Lamp Jüri, volikogu esimees Volikogu tööst osavõtt 82 330 01.01.2008-31.12.2008
Aruots Meelika, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 3 920 01.01.2008-31.12.2008
Külaots Meelis, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 5 200 01.01.2008-31.12.2008
Meesak Märt, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 6 080 01.01.2008-31.12.2008
Tuul Mihkel, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 2 640 01.01.2008-31.12.2008
Rõmmel Aire, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 5 970 01.01.2008-31.12.2008
Sanin Jüri, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 5 200 01.01.2008-31.12.2008
Tamm Liina, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 6 600 01.01.2008-31.12.2008
Värv Priit, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 5 090 01.01.2008-31.12.2008
Teinfeldt Peeter, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 1 720 01.03.2008-31.08.2008

Valla hallatavate asutuste juhtide palgaandmed
Maksmise alus: Volikogu määrus nr. 57, 17.12.2007

Nimi, amet Töötasu Lisatasu Tasu kogusumma Periood
Külaots Meelis, rahvamaja juhataja 83 600 8 800 92 400 01.01.2008-31.12.2008
Kasetalu Õilme, raamatukogu juhataja 93 235 21 385 114 620 01.01.2008-31.12.2008
Tamm Liina, kooli juhataja 192 400 15 950 208 350 01.01.2008-31.12.2008

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230