www.konguta.ee
Üldinfo
Valla sümbolid
Vallavalitsus
Vallavolikogu
Pildialbum
MTÜ toetamine
Vabad ametikohad
Kontakt
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil

Konguta vallavalitsus

Vallavalitsuse liikmed

Nimi
Amet
Haridus
Telefon

e-mail

 Esta Tamm
 vallavanem
kõrgem maakorraldus 
 731 4430,
 5124971
 esta@konguta.ee
 Alser Kubja
 ehitus- ja maanõunik
keskharidus
 731 4434,
 5143722

 alser@konguta.ee

 Elo Kasetalu  sotsiaalnõunik kõrgem, vet.arst

 731 4435;

523 9389

 elo@konguta.ee
 Riina Savisaar  arendus- ja 
 keskkonnanõunik
kõrgem, keskkonnamajandus

 7314431,
 5081568

 riina@konguta.ee  


Teenistujad

Nimi
Amet
Haridus
Telefon

e-mail

 Maris Sirendi
 vallasekretär
kõrgem, õigusteadus
 731 4433,
 5069817 
 maris@konguta.ee
 Kerli Rätsep
 raamatupidaja-asjaajaja
kõrgem, info-  ja dokumendihaldus
 731 4432
 kerli@konguta.ee
 Anneli Lepik  lastekaitsespetsialist  kõrgem, õigusteadus  5051707  anneli@konguta.ee

Finantsjuhi teenust osutab
Maila Põlluäär              telefon:  + 372 5664 5193                       E-mail : maila@konguta.ee

 Töötajad 

Nimi
Amet
Haridus
Telefon

e-mail

 Tiina-Reet Tobber  sotsiaalmaja perenaine  kesk-eriharidus  745 9683  
 Maie Tarto  koristaja  keskharidus    
 Meelis Viinalass heakorratöötaja  kesk-eriharidus  5391 3266  

 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230