www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
2017. aastal
2015. aastal
2014. aastal
2013. aastal
2011. aastal
2010. aastal
2009. aastal
2008. aastal
2007. aastal
2006. aastal
2005. aastal
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Ametnike ja hallatavate asutuste juhtide palgad 2009. aastal

Avalike teenistujate palgaandmed
Maksmise alus: Volikogu määrus nr. 83, 08.12.2008

nimi, amet töötasu lisatasu koond.hüv. kogusumma periood
Kasetalu Agu, vallavanem 175 586 22 154 55 200 252 940 01.01.2009-23.11.2009
Õun Aivar, vallavanem 30 067     30 067 11.11.2009-31.12.2009
Raudik Raimo, abivallavanem 181 011 8 232 75 075 264 318 01.01.2009-23.12.2009
Laks Heldi, vallasekretär 175 659     175 659 01.01.2009-31.12.2009
Visk Elina, finantsjuht 161 044 14 196   175 240 01.01.2009-31.12.2009
Peri Elle, raamatupidaja 135 636 17 164   152 800 01.01.2009-31.12.2009
Lepik Lea, konsultant 122 776 14 844   137 620 01.01.2009-31.12.2009
Kasetalu Elo, sotsiaalnõunik 148 142 12 578   160 720 01.01.2009-31.12.2009
Jääger Mati,maanõunik 147 073 6 387   153 460 01.01.2009-31.12.2009
Savisaar Riina, keskkonaspets. 126 287     126 287 01.01.2009-31.12.2009

Volikogu liikmete tasu
Tasuliik: Volikogu tööst osavõtt

nimi, amet kogusumma periood maksmise alus
Lamp Jüri, volikogu esimees 56 590 01.01.2009-31.12.2009 Volikogu määrus nr. 57, 17.12.2007
Kurg Harald, volikogu esimees 6 200 27.10.2009-31.12.2010 Volikogu määrus nr.  5 , 10.11.2009
Aruots Meelika, volikogu liige 3 520 01.01.2009-26.10.2009 Volikogu määrus nr. 57, 17.12.2007
Külaots Meelis, volikogu liige 4 840 01.01.2009-31.12.2009 Volikogu määrus nr. 57, 17.12.2007
Meesak Märt, volikogu liige 6 430 01.01.2009-31.12.2009 Volikogu määrus nr. 57, 17.12.2007
Tuul Mihkel, volikogu liige 3 520 01.01.2009-26.10.2009 Volikogu määrus nr. 57, 17.12.2007
Rõmmel Aire, volikogu liige 3 520 01.01.2009-26.10.2009 Volikogu määrus nr. 57, 17.12.2007
Sanin Jüri, volikogu liige 3 960 01.01.2009-26.10.2009 Volikogu määrus nr. 57, 17.12.2007
Tamm Liina, volikogu liige 4 400 01.01.2009-26.10.2009 Volikogu määrus nr. 57, 17.12.2007
Värv Priit, volikogu liige 4 510 01.01.2009-31.12.2009 Volikogu määrus nr. 57, 17.12.2007
Vutt Albert, volikogu liige 1 320 27.10.2009-31.12.2010 Volikogu määrus nr.  5 , 10.11.2009
Kasetalu Agu, volikogu liige 1 320 27.10.2009-31.12.2010 Volikogu määrus nr.  5 , 10.11.2009
Ilp Alar, volikogu liige 1 920 27.10.2009-31.12.2010 Volikogu määrus nr.  5 , 10.11.2009
Pihlap Raimond, volikogu liige 1 320 27.10.2009-31.12.2010 Volikogu määrus nr.  5 , 10.11.2009

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230