www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Konguta valla kohalike teede renoveerimine

 

HANKETEADE
 
Konguta Vallavalitsus kuulutab välja hanke Konguta vallas asuvate kohalike teede renoveerimistööde  teostaja leidmiseks.
Pakkumuse esitamise andmed, kord ja nõuded on järgmised:
 
1. Üldandmed
 
1.1.Hankija nimi ja andmed:                         Konguta Vallavalitsus
                                                                       Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa
                                                                       Tel       731 4433
                                                                       Faks  745 7230
                                                                       E-post:  vald@konguta.ee
 
1.2.Hanke eest vastutav isik: Kaido Krause, maanõunik, tel. 731 4434; 5143722; e-mail kaido@konguta.ee
 
1.3.Hanke nimetus: Konguta valla kohalike teede renoveerimistööd.
 
1.4.Konfidentsiaalsus: Hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
 

2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused
 
 2.1.Pakkujale esitatavad üldised nõuded
2.1.1.    Pakkuja on tutvunud hanke pakkumise objektiga ja teostanud temale pakkumise koostamiseks vajalikke täiendavaid uuringuid iseseisvalt.
2.1.2.    Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.
2.1.3.    Objekti ülevaatusega ja vajalike uuringute teostamisega seotud kulud kannab Pakkuja.
 
 
3. Tehniline kirjeldus
 
3.1.Konguta valla kohalike renoveeritavate teede nimekiri on hanketeate lisa ning teedega saab tutvuda ka Konguta Vallavalitsuses.
3.2.Tööde teostamise osas pidada kinni teehoiutööde teostamisele esiatud nõuetest.
3.3.Töövõtja kohustub alustama eelnimetatud tööde teostamisega peale tellimist 3 (kolme)
     päeva jooksul.
3.3.Töövõtja peab garanteerima teostatud töödele kõrge kvaliteedi.
 
 
4. Hankelepingu tingimused
 
4.1.Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud Pakkujaga hankelepingus sätestatud tingimustel.
4.2.Hankelepingu täitmise tähtaeg on 1.september 2011 a.
4.3. Hankija jätab õiguse vajadusel hanke mahtusid vähendada.
 
  
5. Maksetingimused
 
5.1 Tasumine kohalike renoveeritavate teede eest toimub vastavalt hankelepingus kokku lepitud tingimustele.
5.2 Maksmine toimub eurodes. Maksed kiidab heaks ja teeb Ostja lõpetatud tööde või tööetappide eest akti ja arve alusel.
 

6. Pakkumuse maksumus
 
6.1.Hinnapakkumine esitatakse eurodes. Pakkumises esitada renoveeritavate teede kogumaksumus kokku ja eraldi maksumus iga tee kohta ning pakkumises peab olema selgelt arusaadav, kas maksumused on pakutud käibemaksuga või ilma (soovitav mõlemad välja tuua).
 

7. Pakkumuse esitamine
 
7.1.Pakumine tuleb esitada hiljemalt 10. juuniks 2011 a. aadressile Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa või e-posti aadressile vald@konguta.ee
 
7.2.Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega seotud kulud.
 
8. Selgitused
 
8.1.Selgitusi saab Konguta Vallavalitsusest.
Kontaktisikuks Kaido Krause- maanõunik, tel. 731 4434; 5143722; e-mail kaido@konguta.ee
 
9. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine
 
9.1.Ostja võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
9.2.Edukaks tunnistatakse pakkumus, milles pakutud maksumus on soodsaim.

10. Pakkumuste tagasilükkamine
 
10.1.Hankijal on õigus lükata tagasi kõik Pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist juhul kui:
  • Ükski Pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;
  • Kõik Pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.
 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230