Konguta täna

Statistika ameti poolt ametlikud andmed (mai.2021):

Konguta külas on 182 elanikku, kelledest 96 mehed ja 86 naised.

kuni 14 aastasi küla elanikke on 37.

15-64 aastaseid elanikke on 121.

65 aastaseid ja vanemaid külaelanikke on 24.