www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Konguta valla terviseprofiil

2010. aastal algatas Konguta Kooli tervisenõukogu Konguta valla terviseprofiili koostamise. Terviseprofiili tuleb täiendada iga viie aasta järel. Konguta valla inimeste tervisekäitumise paremaks uurimiseks otsustas terviseprofiili koostamise töögrupp läbi viia küsitluse valla täiskasvanud elanikkonna seas. Ankeedile vastates aitate kaasa valla terviseprofiili koostamisele ja vajalike terviseedenduslike tegevuste planeerimisele. Palume lisada omapoolseid arvamusi ja ettepanekuid ankeedi lõpuosas. Küsimustik on anonüümne ja saadud informatsiooni kasutatakse ainult üldistatult.
Kõik ankeedi täitjad saavad soovi korral osaleda tervislike auhindade loosimises. Info terviseprofiili töögrupi liikmetelt. Konguta valla terviseprofiili koostamise töögrupp koosseisus Riina Savisaar, Liina Tamm, Anu Uibo, Pille Granovski, Inga Hanni, Elis Lessing, Kaie Tali, Maire Aruots, Katrin Viik.
 

Kutsusin teid täitma vormi Konguta valla terviseprofiil. Selle täitmiseks külastage lehte:
https://docs.google.com/forms/d/1jGFsFXIxFp1BOdMUXPNE3P_W_ajeogP5692Yud75zcI/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230