www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Hajaasustuse veeprogramm 2009

Konguta Vallavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt. Nõuetele vastavaid taotlusi võetakse vastu Konguta Vallavalitsuses kuni 18. juuni 2009 a.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega piirkondades majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamine või parandamine. Toetust saab taotleda vaid olemasolevatele majapidamistele.

Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kes elab taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses (omab sissekirjutust) hiljemalt alates 01.01.2008, ja mittetulundusühing või sihtasutus, mille tegevusalaks on elanike või oma liikmete joogiveega varustamine.

Abikõlblikud on hoonetevälise joogivee süsteemi (edaspidi veesüsteem) rajamisega seotud tegevused:

• Kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ning puhastamine;
• Olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine või olemasoleva joogiveetorustiku rekonstrueerimine;
• Kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas vajalike elektritööde teostamine;
• Rajatud hooneväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
• Vanade puurkaevude tamponeerimine;
• Vee kvaliteedi analüüs.

Kolmandiku tööde maksumusest peab kandma taotleja. Toetuse suurus ühe majapidamise puhul on kuni 100 000 krooni. Projekti elluviimise maksimaalne kestvus on 12 kuud. Taotlus tuleb esitada paberkandjal ja allkirjastatuna.

Enne, kui hakkate taotlemiseks vajalikke dokumente täitma, lugege kindlasti läbi ka Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument ning Hajaasustuse veeprogrammiga seotud failid ja viited EASi
kodulehelt ja Tartu Maavalitsuse veebilehel
http://www.tartumv.ee/?op=body&id=239

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajad 2009. aastal

Lisainfo:

abivallavanem Raimo Raudik, Tel. 7314431, raimo@konguta.ee

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230