www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Detailplaneeringu alagatmine

Konguta vallavalitsus algatas 26.04.2017 korraldusega nr 62 Konguta vallas Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks on kinnistule  ehitusõiguse ja hoonestusala määramine üksikelamu ja abihoone püstitamiseks ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha kindlaks määramine.
Planeeritava ala pindala on 10000 m².

 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230