www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Tulevane Elva valla elanik - osale uuringus-Avalike teenuste kvaliteedi ja rahulolu analüüs

 

Hea tulevase Elva valla elanik!

 

Sügisel, peale kohalike omavalitsuste valimisi, tekib  Elva linnast, Konguta, Rannu, Rõngu, Palupera ja Puhja vallast Elva vald. Meie kõigi eesmärk on, et meie valla elanike elu muutuks seejärel veelgi paremaks – et teenused oleksid teile samamoodi kättesaadavad ja kvaliteetsemad. Seepärast oleme läbi viimas avalike teenuste kvaliteedi ja rahulolu hindamise analüüsi. Oleme selle tarbeks koostanud küsitluse, mille tulemuste abil saame meie teha järeldusi, millistes valdkondades peame uues vallas pakutavaid avalikke teenuseid või teenindust parandama ja milliste valdkondadega olete rahul.  Uuringut viib läbi sõltumatu osapoolena Grant Thornton Baltic OÜ.

 

Küsimustikule vastamine ei võta rohkem kui 10 minutit, vastamine on anonüümne. 

 

Ootame Teie vastuseid hiljemalt 22.06.2017.

 

Osale kindlasti küsitlusel ja anna meile teada oma arvamus!

 

https://www.surveymonkey.com/r/elva_valla_elanike_kysitlus

 

 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230