www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Elva valla elanikuks registreerimise kampaania

1.12.-31-12.2017 toimub Elva valla elanikuks registreerimise kampaania. Juhime tähelepanu, et kampaania on mõeldud inimestele, kes elavad Elva valla territooriumil, kuid pole end varasemalt Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu või Rõngu valla elanikuks registeerinud. Kõik nimetatud omavalitsustesse sisse kirjutatud inimesed on ühinemise jõustumise järgselt  Elva valla elanikud ning mingeid lisatoiminguid tegema ei pea. 
 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230