www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
2017. aastal
2015. aastal
2014. aastal
2013. aastal
2011. aastal
2010. aastal
2009. aastal
2008. aastal
2007. aastal
2006. aastal
2005. aastal
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Ametnike ja hallatavate asutuste juhtide palgad 2010. aastal

Avalike teenistujate palgaandmed
Maksmise alus: Volikogu määrus nr. 3, 21.12.2009

nimi töötasu lisatasu hüvitis kogusumma periood
Õun Aivar, vallavanem 220 800 2 500   223 300 01.01.2010-31.12.2010
Laks Heldi, vallasekretär 185 700 2 500   188 200 01.01.2010-31.12.2010
Visk Elina, finantsjuht 186 240 2 500   188 740 01.01.2010-31.12.2010
Peri Elle, raamatupidaja 151 470 2 500   153 970 01.01.2010-31.12.2010
Lepik Lea, konsultant 46 172   113 850 160 022 01.01.2010-20.03.2010
Kasetalu Elo, sotsiaalnõunik 159 609 2 500   162 109 01.01.2010-31.12.2010
Jääger Mati,maanõunik 60 500     60 500 01.01.2010-30.04.2010
Krause Kaido, maanõunik 58 000 1 250   59 250 23.04.2010-31.12.2010
Savisaar Riina,
arendus-ja keskkonna nõunik
165 601 2 500   168 101 01.01.2010-31.12.2010

Valla hallatavate asutuste juhtide palgaandmed
Maksmise alus: Volikogu määrus nr. 3, 21.12.2009

nimi, amet töötasu lisatasu tasu kogusumma periood
Külaots Meelis, rahvamaja juhataja 108 188 2 500 110 688 01.01.2010-31.12.2010
Kasetalu Õilme, raamatukogu juhataja 104 880 2 500 107 380 01.01.2010-31.12.2010
Tamm Liina, kooli juhataja 198 670 2 500 201 170 01.01.2010-31.12.2010
 

Volikogu liikmete tasu
Maksmise alus: Volikogu otsus nr. 5, 10.11.2009

nimi, amet tasuliik tasu kogusumma periood
Kurg Harald, volikogu esimees Volikogu tööst osavõtt 31 000 01.01.2010-31.12.2010
Lamp Jüri, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 5 880 01.01.2010-31.12.2010
Külaots Meelis, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 4 840 01.01.2010-31.12.2010
Meesak Märt, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 7 080 01.01.2010-31.12.2010
Värv Priit, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 4 560 01.01.2010-31.12.2010
Vutt Albert, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 4 400 01.01.2010-31.12.2010
Kasetalu Agu, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 4 400 01.01.2010-31.12.2010
Ilp Alar, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 8 280 01.01.2010-31.12.2010
Pihlap Raimond, volikogu liige Volikogu tööst osavõtt 5 900 01.01.2010-31.12.2010

 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230