www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Konguta Valla arengukavad

Konguta valla arengukava 2015-2020 ja tegevuskava 2016-2021
   - Konguta valla arengukava tegevuskava 2016-2021
   - Konguta valla arengukava tegevuskava 2016-2021 EELNÕU

Konguta valla arengukava 2015-2020 ja tegevuskava 2015-2020   
   - Konguta valla arengukava 2015-2020 ja tegevuskava 2015-2020 eelnõu


Konguta valla arengukava 2014-2020 ja tegevuskava 2014-2018

Konguta valla arengukava 2014–2020 eelnõu
   - Otsus nr 44 - Konguta valla arengukava 2014-2020 eelnõu suunamine avalikule väljapanekule

Konguta valla arengukava 2012. ja 2013 aastate tegevusest
Konguta valla arengukava aastateks 2008-2015 muutmine
   - Lisa määrus nr 50 Muudetud arengukava tegevuskava 2013

Konguta Kooli arengukava aastateks 2007-2010
Konguta valla arengukava 2008-2015 ja tegevuskava 2013-2018

Konguta valla arengukava tegevuskava aastateks 2012-2017
Konguta valla arengukava aastateks 2008-2015 ja tegevuskava 2011-2016 täiendamine
    - Lisa 1 - Tegevuskava 2011 – 2016
    - Lisa 2 - ÜVK arengukava tekstiline osa ja joonised
Konguta valla arengukava aastateks 2008-2015 ja tegevuskava 2009-2014 täiendamine

Konguta valla arengukava aastateks 2008-2015 ja tegevuskava aastani 2013 kinnitamine
Konguta valla arengukava aastateks 2004-2010 kinnitamine
Konguta valla arengukava aastateks 2004-2010 täiendamine
Konguta valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2006 – 2018 kinnitamine
    - Lisa - Konguta põhjaveekaitstuse kaart
    - Lisa 1a - Annikoru ühisveevarustuseüldskeem
    - Lisa 1b - Annikoru ühiskanalisatsiooni üldskeem
    - Lisa 1c - Annikoru ühisveevarustusega piiritletava ala kaart
    - Lisa 1d - Annikoru reovee kogumisala kaart
    - Lisa 2a - Konguta ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooni üldskeem
    - Lisa 2b - Konguta ühisveevärgi piiritlemine kaart
    - Lisa 2c - Konguta reovee kogumisala kaart
    - Lisa 3a - Metsalaane küla ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooni üldskeem
    - Lisa 3b - Metsalaane ühisveevarustusega piiritletava ala kaart
    - Lisa 3c - Metsalaan reovee kogumisala kaart
    - Lisa 4a - Mälgi ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooni üldskeem
    - Lisa 4b - Mälgi ühisveevarustusega piiritletavaala kaart
    - Lisa 4c - Mälgi reovee kogumisala kaart
    - Lisa 5a - Kobilu ühisveevarustuse- ja kanalisatasioonisüsteemi üldskeem
    - Lisa 5b - Kobilu ühisveevarustusega piiritletava ala kaart
    - Lisa 5c - Kobilu reovee kogumisala kaart

Konguta Kooli arengukava aastateks 2007-2010
Annikoru küla arengukava 2008-2014 

Eelnõud

 

 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230