www.konguta.ee
Üldinfo
Valla sümbolid
Vallavalitsus
Vallavolikogu
Pildialbum
MTÜ toetamine
Vabad ametikohad
Kontakt
Avalik teave
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Konguta vald asub Tartu maakonna lääneosas ning piirneb Elva linna, Nõo, Rannu, Puhja ja Rõngu valdadega. Valla üldpindala on 107,6 km², mis on Tartumaa valdadest pindalalt 16. kohal. Valla territooriumil paikneb 16 küla, kus 01.01.2009 seisuga elab kokku 1419 elanikku. Tööealisi inimesi 01.01.2009 seisuga 989, mis moodustab kogu valla elanikkonnast 70%.

Konguta piirkonna arengus tähtsat rolli mängiva Konguta vasall-linnuse asutamisajaks loetakse aastat 1260. Esimesi kirjalikke teateid linnuse kohta on aastast 1417. Samal aastal mainiti esmakordselt ka Kongetali, mille all tunti Väike- ja Suure-Konguta mõisaid ning neid ümbritsevaid külasid. Tartu piiskopkonna läänepiiril paiknenud Konguta vasallinnus hävitati Vene-Liivi sõjas 1558. aasta suvel. Liivi sõja lõppedes langesid Tartu piiskopkonna alad Poola valdusesse.

Konguta valla territooriumile jääb veel mitmeid huvitavaid ja ajaloohõngulisi kultuurimälestisi. Klassitsistlikus stiilis Aru mõis, aida, kärnerimaja ja pargiga. Vahessaare külas asub Alt-Laari linnamägi. Linnuse jalamil Maiorg, mille lõunapoolsele servale jääb teine linnus- Erumäe kants.

Geograafiliselt jääb Konguta valla territoorium Kagu-Eesti ehk Ugandi lavamaale, paiknedes Peipsi ja Võrtsjärve ning Vooremaa ja Haanja kõrgustiku vahel. Ala on devoni liivakivist ja aleuroliitidest vahelduva aluspõhjaga. Maastik on lääneosas tasasem ning idaosas muudavad Vellavere kuplid ja orud oma järvedega selle liigendatumaks. Konguta valda läbib Kagu-Loode suunaline suurvorm Kavilda ürgorg, mis küündib kohati kuni 35 meetrini. Valla territooriumil on 9 järve ja 1 paisjärv- Kentsi paisjärv. Järvedest on suurim Karijärv 86 ha. Valda läbib 26 km pikk ja 73 km² valgalaga Kavilda jõgi, mis suubub Emajõkke.

Põhilisteks maavaradeks on Konguta vallas liiv ja kruus. Valla territooriumil asub kolm Natura 2000 ala: Keeri-Karijärve, Viisjaagu järv ja Konguta loodusalad. Lisaks neile esineb veel teisi looduskauneid kaitsealasid- Kanahaua sulglohk (kuppelmaastiku elemendid), Vellavere külajärv, Vellavere Kogrejärv ja Kullamägi, Erumäe metsapark, Maiorg (Ürgorg), Konguta park, Elva-Peedu metsapark. Metsaelanikest pesitsevad valla territooriumil järgmised asukad: must toonekurg, suur konnakotkas, väike konnakotkas, kanakull, rohunepp, põhja-nahkhiir jt. Kaitstavad taimeliigid on sinine kopsurohi, roomav öövilge, kaunis kuldking jt.

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230