www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Politsei

Alates 1.oktoober 2014
Konguta valla konstaabel: vanemkomissar Alik Säde
Telefon: 110

Elva Politseijaoskonna korrapidamisteenistus: 745 6002
Politsei üldnumber ööpäevaringselt: 110
Hädaabi: 112
Konguta valla konstaabel: Tiit Treial tel. 5330 7121
Konguta valla vanemkonstaabel: Alik Säde tel. 5330 7118
Konguta valla nooremkonstaabel: Jaanus Tera tel. 5330 7119
Konguta valla nooremkonstaabel: Janek Lepik tel. 5330 7117
 

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230