www.konguta.ee
Üldinfo
Avalik teave
Avalikud arutelud
Uudised
Dokumendiregister
Arengukavad
Eelarve strateegiad
Projektid
Planeeringud
Hanked
Ametijuhendid
Põhimäärused
Eeskirjad ja korrad
Palgaandmed
2017. aastal
2015. aastal
2014. aastal
2013. aastal
2011. aastal
2010. aastal
2009. aastal
2008. aastal
2007. aastal
2006. aastal
2005. aastal
Politsei
MTR
Infoleht TEATAJA
Teabenõue
e-vormid
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Revisjonikomisjon
Valimised
Haldusreform
Haridus ja kultuur
Sport
Keskkond
Sotsiaalhoolekanne
Politsei
Kentsi paisjärv
Ettevõtted
Viited
Esileht
Elanike rahulolu küsitlus ühinevates omavalitsustes
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tarbijakaitseamet
Eesti Loomakaitse Selts
Terviseprofiil
Välijõusaali ja mänguväljaku rajamine ning Robotniiduki integreerimine õppetöösse

Ametnike ja hallatavate asutuste juhtide palgad 2005. aastal

 

Põhipalk

Lisatasu

Kokku

Vallavanem
Agu Kasetalu
(kuni 02.11.2005)
alates 03.11.200510175.-
16000.-

010175.-
16000.-

Abivallavanem
Raimo Raudik

9000.-

0

9000.-

Vallasekretär
Elvi Saar

8325.-

0

8325.-

Pearaamatupidaja
Elle Peri

8000.-

0

8000.-

Konsultant
Lea Lepik

6500.-

0

6500.-

Sotsiaalnõunik
Elo Kasetalu

7400.-

0

7400.-

Maanõunik
Mati Jääger

7400.-

0

7400.-

Konguta Kooli juhataja
Liina Tamm

8968.-

2787.-

11755.-

Konguta Raamatukogu juhataja
Õilme Kasetalu

5410.-

0

5410.-

Konguta Rahvamaja juhataja
Meelis Külaots

4940.-

0

4940.-

Konguta vallavolikogu liikmete hüvitised

 

Põhipalk

Lisatasu

Kokku

volikogu esimees
Hardi Tarto
(kuni 21.10.2005)

4070.-

0

4070.-

Jüri Lamp
alates 27.11.2005

6400.-

0

6400.-


Konguta vallavolikogu komisjoni esimehe hüvitis
makstakse välja komisjoni töö korraldamise eest
Revisjonikomisjoni esimees Jüri Sanin 100 krooni (kuni 21.10.2005)
hariduse-,kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimees Liina Tamm 100 krooni (kuni 21.10.2005)
eelarve-,maa- ja majanduskomisjoni esimees Jüri Lamp 100 krooni (kuni 21.10.2005)
korrakaitsekomisjoni esimees Jüri Arumets 100 krooni (kuni 21.10.2005)
Eelarve- ja arengukomisjon Jüri Lamp 100 krooni alates 03.11.2005
Revisjonikomisjon Märt Meesak 100 krooni alates 03.11.2005
Kultuuri- ja spordikomisjon Aire Rõmmel 100 krooni alates 03.11.2005
Keskkonna- ja maaelukomisjon Priit Värv 100 krooni alates 03.11.2005
Hariduse- ja sotsiaalkomisjon Liina Tamm 100 krooni alates 03.11.2005
Konguta vallavolikogu liikme hüvitis 400 krooni, makstakse välja volikogu istungist osavõtu eest.
Volikogu liige Liina Tamm on määranud hüvitise saajaks Konguta Kooli arengufondi.

  Tartumaa, Annikoru küla, Annikoru tee 7/1, 61202 | E-post: vald@konguta.ee | Reg. nr. 75023591 | Telefon: 731 4433 | Telefon/faks: 745 7230